Ako sa meria cholesterol a aké sú jeho optimálne hodnoty? – cholesterol.bio
31. júla 2023 - Nikola Bizikova

Vysoká hladina cholesterolu súvisí s rozvojom vážnych ochorení. Avšak to, že niečo nie je s hodnotami cholesterolu v tele človeka v poriadku, sa neraz zistí až s pribúdajúcimi zdravotnými problémami. Aká je odporúčaná hladina cholesterolu? Ako pochopiť výsledky z lekárskej správy?

Ako sa meria cholesterol?

Na začiatok – prítomnosť cholesterolu v tele človeka je dôležitá. Podieľa sa optimálnom fungovaní organizmu a zabezpečuje kľúčové procesy. Po prekročení istých hodnôt sa však cholesterol stáva pre ľudský organizmus záťažou a priamo súvisí s rozvojom vážnych srdcovo-cievnych ochorení.

Meranie cholesterolu môže prebiehať viacerými spôsobmi a na rozličných miestach. Najpresnejšie výsledky získate z vyšetrenia u lekára. Po odobratí vzorky krvi (menšie množstvo) je v laboratóriu vykonaný rozbor LDL cholesterolu, HDL cholesterolu a triglyceridov. Výsledok je komplexný a s viacerými údajmi.

Ďalšou z možností je rýchle vyšetrenie celkového cholesterolu z kvapky krvi v lekárni. Niektoré lekárne ponúkajú aj takúto službu a síce nezískate všetky hodnoty, už vysoká hodnota celkového cholesterolu (HDL + LDL) môže byť jasným signálom pre návštevu lekára.

K dispozícii sú tiež jednoduché domáce testy na zisťovanie celkového cholesterolu alebo si do domácej výbavy môžete zaobstarať pokročilý prístroj na meranie cholesterolu. Zvládne vyhodnotiť lipidové spektrum a v niektorých prípadoch aj hodnoty glukózy a hemoglobínu.

Neprehliadnite: Najčastejšie príčiny, ktoré spôsobujú vysoký cholesterol

Celková hodnota cholesterolu alebo lipidové spektrum?

Iba celková hodnota cholesterolu štandardne nestačí. Z celkovej hodnoty totiž neviete, či prevláda dobrý alebo zlý cholesterol a nepoznáte ani hodnotu triglyceridov. Navyše, ak už trpíte ochoreniami srdca alebo cukrovkou, vaše limitné hodnoty môžu byť stanovené ako nižšie, a preto je dôležité poznať čo najpresnejšie hodnoty pre všetky sledované zložky lipidového spektra. Ak ich viete, máte možnosť konať – pri dobrých číslach si udržať životný štýl, pri zlých číslach zase čím skôr zrealizovať zmeny.

Aké sú odporúčané hodnoty cholesterolu?

Cholesterolový profil obsahuje 3 alebo 4 základné zložky – hodnotu pre LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy a celkový cholesterol (ako súčet HDL a LDL).

Všeobecné hodnoty neplatia pre každého

Je dôležité si uvedomiť, že odporúčané hodnoty cholesterolu sú len orientačné a váš ošetrujúci lekár by mal vyhodnotiť aj ostatné rizikové faktory, ktoré môžu priamo súvisieť so zdravotným stavom. Zohľadňuje sa napríklad fajčenie, nadváha, choroby srdca, cukrovka 2. typu. Pre rizikových pacientov sú cieľové hodnoty nasledujúce: LDL menej ako 2,5 mmol/l, HDL viac ako 1 mmol/l u mužov a 1,2 mmol/l u žien, celkový cholesterol menej ako 4,5 mmol/l a triglyceridy menej ako 1,7 mmol/l.

Ako sa pripraviť na odber krvi?

Pred odberom krvi, ktorý má poskytnúť vzorku na vyšetrenie krvných tukov, je dôležité dodržať odporúčania lekára a tieto všeobecné inštrukcie:

Tento text nenahradzuje poradu s lekárom alebo lekárnikom, ani neslúži k stanoveniu diagnózy. Má iba edukačný charakter.