Otázky a odpovede – cholesterol.bio

Predtým, než odpovieme na všetky najčastejšie otázky, musíme zdôrazniť, že to chvíľu trvá kým začnete vidieť výsledky – takže musíte byť trpezliví a vytrvať, pretože by ste nemali očakávať zázrak zo dňa na deň!

Po 3 – 4 mesiacoch pravidelného úžívania, sa objavia prvé viditeľné zmeny a výhody.

Ako Bergamot funguje a aké konkrétne oblasti rieši?

Bergamot BPF – výživový doplnok upravuje množstvo lipidov (cholesterolu a triglyceridov) spotrebovaných počas jedla. Okrem toho znižuje vnútornú tvorbu cholesterolu. Bergamot pomáha pri vstupe glukózy do buniek, čím prospieva pacientom trpiacim metabolickým syndrómom a cukrovkou.

Prečo je dôležité užívať Bergamot pred jedlom?

Bergamot sa musí užívať pred jedlom, pretože znižuje vstrebávanie tukov v čreve.

V prípade ak zabudnem pred jedlom, je možné ho užiť aj po jedle?

Bergamot blokuje vstrebávanie cholesterolu v čreve podobne ako niektoré rastlinné steroly.

To je hlavný dôvod, prečo je dôležité užívať Bergamot pred jedlom. Bergamot po jedle bude mať stále účinok – aj keď nie taký silný – ako keby ste ho užili pred jedlom.

Aký je Bergamot BPF v porovnaní s inými prírodnými produktmi, ako je červená kvasnicová ryža?

Bergamot je jediná prírodná zlúčenina, ktorá pôsobí súčasne na cholesterol, triglyceridy a glukózu v krvi. U červenej kvasnicovej ryže tomu tak nie je.

Aké vlastnosti má bergamot, ktoré iné citrusové plody nemajú?

Bergamot obsahuje extrémne veľké množstvo polyfenolov v porovnaní s inými druhmi citrusov. Dva z nich – brutelidín a melitidín – priamo inhibujú biosyntézu cholesterolu podobným spôsobom ako statíny a nenachádzajú sa v žiadnych iných citrusových derivátoch.

Môžu pacienti užívať Bergamot BPF počas statínov a liekov na krvný tlak?

Pri užívaní Bergamotu spolu so statínmi alebo liekmi pôsobiacich na kardiovaskulárny systém neboli zistené žiadne významné zmeny v ich terapeutickej odpovedi.

Ako sa Bergamot líši od grapefruitu a má nejaké vedľajšie účinky, ktoré ľudia zažívajú s grapefruitom?

Bergamot má niektoré podobné antioxidanty ako grapefruit – avšak grapefruit má výrazný vplyv na metabolické cesty v pečeni, čím blokuje mnohé lieky, zatiaľ čo bergamot nemá rovnaký účinok, a preto sa zdá byť bezpečný so všetkými liekmi.

Vyskytli sa u ľudí užívajúcich Bergamot BPF nejaké vedľajšie účinky?

K dnešnému dňu nemáme hlásené žiadne významné vedľajšie účinky.

Môžu ľudia prestať užívať statíny ihneď po začatí užívania Bergamotu?
Ak užívate statín, nikdy by ste s ním nemali prestať bez súhlasu a dohľadu svojho lekára.

Ak užívate statíny akokoľvek dlho, náhle vysadenie môže viesť k výraznému zvýšeniu hladiny cholesterolu nad počiatočné hladiny. Je to preto, že statíny blokujú posledný krok v produkcii cholesterolu a keď sú zastavené, často dochádza k nadmernej reakcii blokovaného enzýmového systému, ktorá trvá 6-8 týždňov. Prírodný výživový produkt, akým je Bergamot BPF, nie je dostatočne silný na to, aby tento účinok okamžite prekonal, a za týchto okolností by sa neočakávalo zníženie cholesterolu aspoň 2-3 mesiace.

Môžu ľudia užívať bergamot súčasne s warfarínom?

Z doterajších štúdií nie je známa žiadna interakcia medzi warfarínom a Bergamotom.